บริษัท เชียงใหม่ ภัทรภูมิ จำกัด

หมวดหมู่ : ปั๊มแก๊ส

ที่อยู่
72 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ปั๊มแก๊ส