กลุ่มดอกไม้ใบยาง

ที่อยู่
24 หมู่ 6 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์