คลินิกรักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย

หมวดหมู่ : แพทย์แผนไทย

ที่อยู่
361/6 ถนนมณีวัตร ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
09.00-17.00 จันทร์-อาทิตย์
พิกัด
8.45840638254, 99.960817887115

สินค้าและบริการ

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย-จีน

การนวดไทย บำบัด และส่งเสริมสุขภาพ

การเรียน การสอน วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และ การนวดไทย