บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด

ที่อยู่
102/111-2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิและควบคุมผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม