ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง มิเตอร์ ซิสเท็ม

ที่อยู่
275 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการถอดและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงบริการไฟฟ้าและใบผ่อนผันของการไฟฟ้า