มูลนิธิศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทะชนยุคสุดท้าย

ที่อยู่
สนง บริหารงานศาสนจักร 50/829-32 ซอยเมืองทอง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

มูลนิธิของศาสนาคริสต์