ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นองค์การมหาชน ให้บริหารงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ และให้คำปรึกษาภาคเอกชน บริการข้อมูล ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์