บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด

ที่อยู่
28 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายขวดแก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว