ศิริราชวัตถุโบราณ

ที่อยู่
925 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์