บริษัท สยามเค็นเซทสุ จำกัด

ที่อยู่
122 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์