บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จำกัด

ที่อยู่
259 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ขายส่งผลไม้และผัก ส่วนประกอบอาหาร เช่น น้ำตาล