บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่
35/108 ซอย 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายสินค้าทางการสร้างตัวเรือ เหล็กต่อเรือ งานซ่อมตัวเรือ กลจักรและไฟฟ้าในงานเรือ รวมถึงสินค้าทางด้านทหาร