บริษัท รีเสิร์ชโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่
236 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เคมีภัณฑ์ ZEP นำเข้าจากอเมรกิา สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า แอร์ งานหล่อลื่น กำจัดและป้องกันสนิม งานทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น งานบำรุงรักษามือและผิวหนัง งานโภชนาการแและอุตสาหกรรมอาหาร งานอาคารสถานที่