บริษัท คลินิค จิต-ประสาท จำกัด

หมวดหมู่ : จิตแพทย์

ที่อยู่
563 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 17:00-20:00,เสาร์ เวลา 09:00-20:00,อาทิตย์ เวลา 09:00-20:00

สินค้าและบริการ

รักษาโรคสุขภาพจิต