บริษัท พี อาร์ อินเตอร์ เทรด จำกัด

ที่อยู่
670/63 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ผู้ส่งออกมันสำปะหลัง