บริษัท เมซิส จำกัด

หมวดหมู่ : ระบบประปา

ที่อยู่
34 อาคารบ้านยศวดี ซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์