MC Inky MC for events MC in English พิธีกรรับจ้าง พิธีกรมืออาชีพ รับงานพิธีกรสองภาษา พิธีกรงานอีเว้นท์ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่
- ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
Line ID
inknicha
อีเมล
เว็บไซต์

ข้อมูลธุรกิจ

  พิธีกรหญิงสองภาษา พิธีกรรับจ้าง พิธีกรงานอีเว้นท์ภาษาอังกฤษ พิธีกรอังกฤษ-ไทย

                                                 

เป็นพิธีกรหญิงวัยรุ่นสองภาษาน้ำเสียงดี เชี่ยวชาญการนำเสนอแนวธุรกิจงานพิธีการต่างๆ งานแถลงข่าวและงานอีเว้นท์ มีความสามารถในการสื่อสารฟังสนทนาและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงชัดน้ำเสียงดี...

  • พิธีกรงานแต่งงาน งานหมั้น งานสมรส

  • พิธีกรงานมงคล งานบุญ

  • MC งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า

  • พิธีกรงานแต่งงาน งานหมั้น งานสมรส

  • พิธีกรงานมงคล งานบุญ

  • MC งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า