บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่
โรงงาน 135 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:40,เสาร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์เว้นเสาร์

สินค้าและบริการ

คุรุภัณฑ์ห้องสมุด,ชั้นวางโชว์, (หนังสือ-วารสาร,TAPE-CD-VDC,SUPER MARKET,ฯลฯ) ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (RACK), ตู้เก็บเอกาสารแบบประหยัดพื้นที่