โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา ตลอด 24 ชม.
พิกัด
18.7608306, 98.9719306

ข้อมูลธุรกิจ

โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ขนาด 120 เตียง, บริการทางการแพทย์ใกล้หมอ, อายุรกรรม เชียงใหม่, ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร เชียงใหม่, คลินิกพิเศษต่อมไร้ท่อ, โรคไทรอยด์ เชียงใหม่, คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม เชียงใหม่, คลินิกเบาหวาน เชียงใหม่, คลินิกความดัน เชียงใหม่, ศัลยกรรม เชียงใหม่, ศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชียงใหม่, ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลเริ่มเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเริ่มต้นเป็น รพ.ขนาด 30 เตียง ต่อมาเมื่อมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นและการบริการทางด้านสาธารณสุขเปลี่ยนไป มีการดูแลสุขภาพของประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น รพ.จึงได้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล 56 เตียง เนื่องจากมีคุณภาพการบริการที่เทียบเคียงได้กับโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จึงได้รับการอนุมัติ