บริษัท เคเอ็มพีไบโอเทค จำกัด

ที่อยู่
89/578 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

ห้องแล็บตรวจอาหารสัตว์