บริษัท อินเตอร์เนชันแนลเอ็นไวรอนเมนทอล แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่
5 อาคารสิทธิวรกิจ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์