บริษัท ฟลูอิดเทอร์ม จำกัด

ที่อยู่
6/139 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน