บริษัท ฟีเวอร์ แก็งสเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
169/133-4 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30-17:00

สินค้าและบริการ

จัดทำด้าน Organizer เช่น งานแฟชั่นโชว์ เปิดตัวสินค้า จัดงานเลี้ยง และงาน บันเทิงต่างๆ