วิทยาลัยดุสิตธานี

ที่อยู่
1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-20:00,เสาร์ เวลา 08:30-20:00
พิกัด
13.697267, 100.648933

ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยเริ่มในปีการศึกษา 2539

สินค้าและบริการ

โรงเรียนสอนการโรงแรม ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขา วิชาได้แก่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการสปาสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่Bachelor of Business Administration