บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด

ที่อยู่
5 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายใบชาเขียวอู่หลง,ใบชาต้งติ่งอู่หลง,ใบชาอู่หลงก้านอ่อนใหม่และจำหน่ายต้นกล้าชาอู่หลงพันธุ์ต่างๆ