บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

ที่อยู่
หมู่ 7 ซอยท่าเรือสงขลา ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-12:00

สินค้าและบริการ

บริการให้เรือเทียบท่า