บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

ที่อยู่
21/49 อาคารอาร์ซีเอ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

วางแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวเชิงรุก ผ่านสื่อต่างๆ, รับปรึกษางานมวลชนสัมพันธ์ จัดงาน Event-Organizer