บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ที่อยู่
61/2 ถนนพัฒนาการ 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นบริษัททำการวิจัยตลาด วิเคราะห์ตลาด วิจัยอุตสาหกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ จัดทำแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ