บริษัท โบลวเวอร์ แฟคเตอรี่ จำกัด

ที่อยู่
111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท 64 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่