บลูมมิ่ง เฮ้าส์ (เชียงใหม่)

ที่อยู่
164/84-6 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำนหน่ายอุปกรณ์จัดแต่งดอกไม้