บางหลวงดีเซล

ที่อยู่
52/77-3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์