ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ-เค็ม โปรดักส์

ที่อยู่
52/51 หมู่ 13 ถนนกท-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์