บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ที่อยู่
126/229 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ธุรกิจการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

          งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง...