โบสถ์คริสตจักร

ที่อยู่
ถนน1151 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พิกัด
20.00738, 99.81372