บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด

ที่อยู่
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 17 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
9.00-17.00
พิกัด
13.7107581, 100.5361315

สินค้าและบริการ

ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธรุกิจหลักๆคือ ThaiPayMall ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์และการให้บริการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต