บริษัท ทราโฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : เหล็กซิลิคอน

ที่อยู่
88/18 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

เป็นผู้นำเข้าแผ่นเหล็กซิลิคอนประเภท CRGO electrical Steelจากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ ซึ่งใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯบริการตัดแผ่นเหล็ก ซอยเหล็ก เพื่อใช้เป็นแกนเหล็กในหม้องแปลงไฟฟ้า ขนาดต่างๆ ตามชิ้นงานของลูกค้า