บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
7/496 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่าย เซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์