บริษัท คิงฟิช กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่
สาขา 1 55 หมู่ 7 ดิ ออฟฟิศ พลัส ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าและส่งออกปลาทุกชนิด