บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105502000957

ที่อยู่
175 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น15-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00
พิกัด
13.7217515, 100.5231482

สินค้าและบริการ

เทรดดิ้ง ชิปปิ้ง นำเข้าและส่งออกเหล็ก โลหะ เครื่องจักร ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์