บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด

ที่อยู่
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00, เปิดเป็นบางเสาร์ 09:00-18:00

สินค้าและบริการ

สอนการวาดภาพแฟชั่น, สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า, สอนการทำแบบตัดบนตัวหุ่น