บีโอไอ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

หมวดหมู่ : สมาคมการจัดการ

ที่อยู่
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
Line ID
@boinews
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
พิกัด
13.733074, 100.53038

สินค้าและบริการ

เราเป็นศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบครบวงจร (One Stop Service) บริการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ใช้ระยะเวลาพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการให้บริการรับคำขอ ทั้งในส่วนการอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผล การให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในคำขอ