เฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล องค์การ

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
6 ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ