ลูกพระธาตุ (นครพนม)

ที่อยู่
69 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์
แฟกซ์