ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักแหลม เซอร์วิส

ที่อยู่
5/514 หมู่ 9 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการอบรมและสัมนา เช่น อบรมการใช้รถ forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และ หลักสูตรการทำงานแบบสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ อบรมทั้งภายนอกและภายในองค์การ