โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนพยาบาล

ที่อยู่
49/31-32 ถนนชาญเวชกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
16.8033305556, 100.266561111

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษามาตรา 15 (2) ได้รับอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการบริบาล การปฏิบัติการทางพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุงาน - โรงพยาบาลรัฐฝเอกชนฝคลินิคฝสถานีอนามัย- สถานเสริมความงาม -

สินค้าและบริการ

โรงเรียนการบริบาล หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก อบรมหลักสูตรระยะสั้น พนักงงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเรียนในห้องแอร์ ห้องปฎิบัติการ และฝึกปฎิบัติในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฎิบัติพัฒนาในการดูแลสุขภาพประชาชนคุณสมบัตของผู้เข้าอบรม - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 17-35 ปี - วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ปวช.,