โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียนพยาบาล

ที่อยู่
24/3-4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
16.8353778, 100.2425917

สินค้าและบริการ

ฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนแบ่งเป็น เรียนทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล จะได้รับประกาศนียบัตร "การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก" รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้สมัครทำงานในโรงพยาบาล คลีนิค สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็กเล็ก รวมทั้งสถานประกอบการด้านสุขภาพอื่นๆ