ไทย ซีซี ทาวเวอร์

ที่อยู่
889 อาคารไทยซีซี ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 10:00-18:00

สินค้าและบริการ

บริการสถานที่จัดเลี้ยง, แต่งงาน, ประชุม, สัมมนา, สังสรรค์