โรงเรียน อนุสรณ์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

ที่อยู่
106/30-1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-20:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, เปิดสอนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์