โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียนพยาบาล

ที่อยู่
273 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์