โรงอิฐประเสริฐชัย

ที่อยู่
61/1 หมู่ 4 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายอิฐมอญแดงพานทองทำจากดินเหนียว